Regler

Fiskekort

Fiskekort udfyldes og betales før fiskeriet påbegyndes.
Den ene halvdel af fiskekortet beholder man. Det skal kunne fremvises ved kontrol.
Træffes man uden fiskekort, koster det en afgift på 250 kr.

Fangst

Der er ingen fangstbegrænsning.
Fanger du en fisk, vil vi bede dig om at beholde den – ikke genudsætte den.
Når fisken berøres vil det kunne beskadige dens slimlag og give grobund for svamp, der ses som en gråhvid belægning på fisken.

Karper

Søen rummer en mindre bestand af græskarper, som hjælper til med at holde søen fri for grøde.
Da vandet er meget klart, trænger sollyset langt ned og får vandplanter til at gro.
Det er forbudt at fange karperne. Skulle det ske, bedes de genudsættes så skånsomt som muligt.

Fiskeredskaber

Alle gængse fiskeredskaber er tilladt.
Det gælder eksempelvis blink, spindere, woblere, fluer og powerbait.
Det er ikke tilladt at fiske med levende agn, bortset fra orm.
Der må ikke bruges maddiker eller dele fra fisk.
Forfodring er forbudt.
Rykfiskeri medfører bortvisning

regler 2 regler 3 regler