Fisketips

Vi uds�tter regnbue�rreder og et mindre antal b�k�rreder.

Regnbue�rred

Regnbue�rreden stammer fra Nordamerika. Den foretr�kker k�ligt og iltrigt vand og trives derfor optimalt i Jelling P&T.
Den kendes p� de mange sm� sorte prikker p� finner og hale. For�r og sommer er den s�lvblank med m�rk ryg, men hen p� efter�ret og vinteren bliver den m�rkere, og hannerne udvikler en k�bekrog. Det er en del af parringsdragten.
Vores regnbue�rreder er i st�rrelse fra knap 1 kilo til 6-7 kilo.

B�k�rred

B�k�rreden er en indf�dt dansk fisk.
Den kendes p� de r�de prikker med en ring omkring, samt den gule bug. Den er mere sky end regnbue�rreden og derfor vanskeligere at fange.
B�k�rrederne bliver ikke s� store som regnbue�rrederne, men i s�en har vi nogle, som ingen (endnu) har kunnet fange og derfor efterh�nden vejer ca. 3 kg.

Naturlig føde

Fiskene fodres ikke, s� de skal kunne klare sig med, hvad de kan finde af naturlig f�de i s�en � og udfordringen best�r derfor i at f� dem til at v�lge netop dit tilbud.
Selvom vi har haft s�en i flere �r, kan vi lige s� lidt som andre give et skudsikkert bud p�, hvorn�r fiskene er i bidehum�r og hvad du skal servere for dem.
Vi har oplevet en fisker fange 15 fisk p� mindre end en time, og vi har oplevet 5-6 fiskere kun fange en enkelt fisk i l�bet af 2 timer.
Vi kan heller ikke p�st�, at der findes en speciel vidunder-agn, som altid virker. Nogle dage, eller bare timer, kan det v�re det ene � andre dage noget andet.

Et par tips

Det kan være du kan forbedre dine chancer:
L�g m�rke til om der er overfladeaktivitet!
Hvis fiskene springer, ringer eller plasker, kan det v�re en god ide at fiske h�jt i vandet, da de sandsynligvis �der insekter p� eller lige under vandoverfladen.
En t�rflue eller en h�jtfisket v�dflue eller nymfe vil v�re et godt valg. Det samme vil en spinner fisket h�jt i vandet.

Hvis der ikke er overfladeaktivitet :
Selvom du ikke ser fiskene springe, er der masser af fisk i s�en. De opholder sig bare dybere nede i vandet.
S� kan det v�re en god ide at fiske orm eller powerbait helt nede ved bunden eller v�lge et blink eller en wobbler, der g�r dybt.

Powerbait

Powerbait er altid godt fisket med en prop/flod.
Vi har oplevet en del, der med held har fisket powerbait aktivt. De har formet den som en 4-5 cm lang p�lse, der spidser til i enden og har trukket den langsomt ind.
R�d og gul powerbait er gode farver.

Orm

Orm er en gammelkendt klassiker og den tager stadig sin del af fangsterne. Men s� vidt vi kan se, sl�r orm ikke powerbait.

Spinnere

Spinnere kan vise sig at v�re det, der skal til. Og helt ringe er de aldrig.
Den gode gamle Mepps med kobberfarvet blad med r�de prikker er vist ikke overg�et af meget andet.
Et lille trick: hvis en fisk f�lger efter uden at hugge, hj�lper det sommetider at stoppe indspinningen et par sekunder og lade spinneren flakse ned gennem vandet.
Wobblere og blink
kan v�re den rigtige medicin, hvis der skal fiskes dybt.

Fluer

Det kan visse dage v�re det meste overlegene at bruge fluer. Hvis fiskene tager insekter p� overfladen, b�r der bruges t�rfluer, som bedst ligner det, de spiser. G�lder det v�dfluer, er m�nstre med noget bl�t og hvidt i ofte gode. Sp�rg os ikke hvorfor !

Det bedste r�d af alle er nok at fors�ge noget andet, hvis det f�rste ikke virker. At fiske forskellige steder med forskellige hastigheder og dybder.
De fleste fisker ved indl�bet til fiskes�en. Ingen tvivl: det er ogs� godt her, for �rrederne vil gerne st� i str�mmen. Hvad mange ikke lige er opm�rksomme p� er, at �rrederne ogs� holder til ved s�ens afl�b i den modsatte ende af s�en eller i den dybeste del af s�en ude midtp�.

Kn�k og Br�k !